Bánh dầu Neem- Neem cake — cai tao dat

NEEM CAKES (BÁNH DẦU NEEM) TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM VƯỜN - PHẦN 1

Posted by Hoa Bui on

NEEM CAKES (BÁNH DẦU NEEM) TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM VƯỜN - PHẦN 1

Bạn đang loay hoay tìm một loại "phân bón hữu cơ" có khả năng cải tạo đất mà không gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng của mình? Đất được xem là nền móng ban đầu để có thể xây dựng một khu vườn. Đất tốt thì cây trồng mới có nhiều khả năng để phát triển, mang lại năng suất cao và kéo dài. Tuy vậy, đất nông nghiệp vô cùng đa dạng và có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc và điều kiện khí hậu, môi trường mà đất trồng bị phân hóa, biến đổi theo thời gian....

Read more →