Dầu neem nguyên chất trị sâu bệnh trên hoa lan — dau neem tri sau benh cay lan

5 NGUYÊN NHÂN LAN BỊ CHÁY ĐẦU RỄ, THUN THUI HỎNG ĐẦU RỄ

Posted by My Tran on

5 NGUYÊN NHÂN LAN BỊ CHÁY ĐẦU RỄ, THUN THUI HỎNG ĐẦU RỄ

Đầu rễ bị thui, ngừng phát triển là do những nguyên nhân yếu tố nào gây nên. Bài viết này nêu ra 5 nguyên nhân lan bị cháy đầu rễ, ngừng phát triển, đồng thời sẽ đi sâu vào từng yếu tố để hiểu được nguyên nhân gây ra hiện trạng trên từ đó sẽ có những biện pháp xử lý và phòng tránh. Các mục liên quan Phân thuốc Độ ẩm môi trường Giá thể Yếu tố vật lý Ốc sên, sâu róm Phân thuốc Phân thuốc là Phân bón và thuốc trừ sâu bệnh hại. Phân thuốc dùng...

Read more →