Nông nghiệp sinh thái p1 - cuộc cách mạng nông nghiệp bền vững vì tương lai

Posted by Trang Nguyen on

Nông nghiệp sinh thái tôn trọng và xây dựng hệ sinh thái tự nhiên, đa canh, kiểm soát dịch hại tốt hơn.
Neemvin xin gởi đến các bạn series bài viết và video về nông nghiệp sinh thái, với mô hình này và cây neem trừ sâu tự nhiên sẽ cho canh tác không cần dùng tới hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật. 
Hãy chia sẻ!
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
neemnguyenchat.com

Sản xuất nông nghiệp vốn đã mang trong nó bản chất sinh thái, sản xuất nông nghiệp muốn phát triển có hiệu quả và ổn định đương nhiên phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết, thuỷ văn, môi trường và quần thể sinh vật tạo nên hệ sinh thái nông nghiệp.Chính sự phù hợp đó làm cho cây trồng vật nuôi phát huy mọi ưu thế và tác động lẫn nhau để tồn tại và phát triển, đó là một nền nông nghiệp sinh thái hay cũng chính là nông nghiệp bền vững, một nền nông nghiệp sinh thái, hay bền vững đều mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Nhưng ngược lại, một nền sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, chưa chắc đã là một nền nông nghiệp sinh thái và bền vững nếu như nó không có tác động đến bảo vệ môi trường sinh thái.

Share this postNewer Post →