Nông nghiệp hữu cơ — cay che phu dat

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 4

Posted by Hoa Bui on

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 4

Thực vật che phủ đất thực sự vô cùng đa dạng và phong phú về loài và số lượng. Tuy thường là những loài thân thảo, những loài cây có tập tính bò, leo trèo hay mọc thành cụm,.. nhưng tất cả đều có vài trò rất quan trọng trong việc cải tạo đất, phủ xanh đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất cũng như là nguồn thực phẩm quan trọng của gia cầm, gia súc.   Các mục liên quan Yến mạch Cỏ tín hiệu Cỏ Xurinam Yến mạch (Avena sativa L.) Đặc điểm Yến mạch có tên...

Read more →

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 2

Posted by Hoa Bui on

Read more →