Nông nghiệp hữu cơ — dầu neem trị sâu bênh cây dâu

Phòng Trừ Sâu Hại Trên Cây Dâu Bằng Dầu Neem

Posted by Gấu Nguyễn on

Phòng Trừ Sâu Hại Trên Cây Dâu Bằng Dầu Neem

Cây Dâu cũng giống như nhiều giống cây ăn quả khác,đều rất dễ bị sâu bênh tàn phá,bởi màu sắc lẫn mùi vị của quả dâu . Dưới đâu là 1 số loại sâu bệnh hay tàn phá cây dâu. 1.Sâu Cuốn Lá 2.Sâu Đo 3.Sâu Róm 4.Sâu Khoang 1.Sâu Cuốn Lá Trong 1 năm sâu cuốn lá dâu hình thành 7-8 lứa, tuy nhiên đặc biện chú ý các lứa vào tháng 4-5 và tháng 7- 8 hàng năm trong điều kiện thời tiết khô hạn, đây là những tháng sâu cuốn lá thường gây thành dịch và phá...

Read more →