Nông nghiệp hữu cơ — da dang cay trong

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI - PHẦN 2

Posted by Hoa Bui on

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI - PHẦN 2

Tiếp nối phần 1, có thể thấy thực vật trong quá trình sinh trưởng và phát triển đã tự hình thành cho mình những đặc tính thích nghi để có thể sóng sót qua những điều kiện bất lợi của môi trường. Ngoài những đặc tính như chịu nóng, chịu lạnh, chịu hạn và chịu mặn, thì một số thực vật còn hình thành được khả năng chống chọi với sâu bệnh, nâng cao hệ miễn dịch kháng sâu bệnh của mình, giúp cây có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại năng suất cây trồng.  Các...

Read more →

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 4

Posted by Hoa Bui on

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 4

Thực vật che phủ đất thực sự vô cùng đa dạng và phong phú về loài và số lượng. Tuy thường là những loài thân thảo, những loài cây có tập tính bò, leo trèo hay mọc thành cụm,.. nhưng tất cả đều có vài trò rất quan trọng trong việc cải tạo đất, phủ xanh đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất cũng như là nguồn thực phẩm quan trọng của gia cầm, gia súc.   Các mục liên quan Yến mạch Cỏ tín hiệu Cỏ Xurinam Yến mạch (Avena sativa L.) Đặc điểm Yến mạch có tên...

Read more →