Nông nghiệp hữu cơ — da dang sinh thai

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 9

Posted by Hoa Bui on

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 9

Các mục liên quan Cây hông ( chõ xôi, mạy dọc, mạy hang ) Cúc quỳ, cúc đắng Trạng nguyên Vông nem Dầu mè (vông trơn) Cây núc nác Cây hông ( chõ xôi, mạy dọc, mạy hang ) Đặc điểm Phân bố nhiều ở Trung Quốc và Việt Nam. Là cây gỗ to có đường kính 20 - 50 cm, có khi lên đến 200 cm, cao đến 20 - 30 m, rụng lá theo mùa. Là cây ưa sáng, thích nghi với cả điều kiện nóng và lạnh. Lá đơn, mọc đối, to đến 25 - 30 cm...

Read more →

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 6

Posted by Hoa Bui on

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 6

Con người đã khai thác và tìm kiếm những loài cây trồng có công dụng cải tạo đất, phục hồi đất và che phủ cho đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Sự đa dạng và phong phú trong giống cây trồng dẫn đến có rất nhiều phương pháp nhằm bảo vệ bền vững sự đa dạng sinh thái, mang về cho con người những hiệu quả nhất định trong canh tác, trồng trọt.   Các mục liên quan Cỏ voi Keo lá tràm Keo tai tượng và keo lai Muồng hoa pháo Cỏ voi Đặc điểm Cỏ Voi (Pennisetum purpureum) có...

Read more →

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 5

Posted by Hoa Bui on

MỘT SỐ LOÀI CÂY CHE PHỦ ĐẤT ĐA DỤNG - PHẦN 5

Đất được xem là một nhân tố vô cùng quan trọng đối với hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và cuộc sống của con người. Đất là một dạng tài nguyên có thể bị thoái hóa và thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào điều kiện ngoài cảnh, môi trường. Do vậy, từ rất lâu, con người đã ứng dụng các loại cây trồng nông nghiệp trong việc cải tạo đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất và một số cung dụng khác, giúp pháp triển hệ sinh thái bền vững.   Các mục liên quan Cỏ ruzi...

Read more →