Nông nghiệp hữu cơ — mo hinh nong nghiep

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) CÓ THỂ NHÂN RỘNG - PHẦN 2

Posted by Hoa Bui on

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) CÓ THỂ NHÂN RỘNG - PHẦN 2

Các mục liên quan Mô hình NLKH trồng keo Mô hình nuôi giun quế Mô hình NLKH trồng keo Mô hình nông lâm kết hợp trồng keo có thể thực hiện được ở các vùng khó quản lý, vị trí bất tiện hoặc đất dốc nhẹ. Cây keo không cần chăm sóc nhiều sau khi trồng nhưng nó có thể hạn chế xói mòn đất hiệu quả và tăng độ ẩm khi trồng kết với các cây lâu năm khác và thu hoạch có chọn lọc thay vì khai thác với chu kỳ ngắn. Thêm vào đó, keo là một...

Read more →

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) CÓ THỂ NHÂN RỘNG - PHẦN 1

Posted by Hoa Bui on

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) CÓ THỂ NHÂN RỘNG - PHẦN 1

Các mục liên quan Mô hình NLKH cam trồng xen Mô hình trồng tiêu cải tạo vườn tạp Mô hình NLKH cam trồng xen Mô hình nông lâm kết hợp (NLKH) gồm cây lâu năm kết hợp với băng cỏ hoặc cây hàng năm, giúp tích trữ cacbon, giảm thiểu xói mòn và rửa trôi đất. Có thể được thực hiện trên nhiều loại địa hình, từ đất bằng đến đất nhấp nhô hay đất vườn nhà nhằm đem lại sự đa dạng trong thu nhập và điều hòa tiểu khí hậu. 1. Thực hành CSA - Thành phần: Gồm các loại...

Read more →