Nông nghiệp hữu cơ — nong nghiep cong nghe

Nông nghiệp sinh thái p1 - cuộc cách mạng nông nghiệp bền vững vì tương lai

Posted by Trang Nguyen on

Nông nghiệp sinh thái p1 - cuộc cách mạng nông nghiệp bền vững vì tương lai

Nông nghiệp sinh thái tôn trọng và xây dựng hệ sinh thái tự nhiên, đa canh, kiểm soát dịch hại tốt hơn.Neemvin xin gởi đến các bạn series bài viết và video về nông nghiệp sinh thái, với mô hình này và cây neem trừ sâu tự nhiên sẽ cho canh tác không cần dùng tới hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật. Hãy chia sẻ!Cám ơn các bạn đã quan tâm.neemnguyenchat.com Sản xuất nông nghiệp vốn đã mang trong nó bản chất sinh thái, sản xuất nông nghiệp muốn phát triển có hiệu quả và ổn định đương nhiên...

Read more →