Nông nghiệp hữu cơ — thuc vat va kha nang chong choi

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI - PHẦN 1

Posted by Hoa Bui on

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI - PHẦN 1

Cây trồng tuy chỉ là thực vật nhưng trong cơ thể chúng có những cơ chế sinh học, cũng như các đặc tính sinh lý, sinh hóa có khả năng chống lại trước các điều kiện bất lợi của môi trường xung quanh. Từ đó nâng cao khả năng chống chịu, có thể phát triển bình thường trong các môi trường xấu mà chúng cải thiện được. Các mục liên quan Thực vật có khả năng chống chịu như thế nào ? Tính chịu nóng của thực vật Tính chịu lạnh của thực vật Tính chịu hạn của thực vật...

Read more →