Dầu neem trừ sâu hữu cơ — diet kien tu nhien

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LOẠI BỎ KIẾN MÀ KHÔNG DÙNG CHẤT ĐỘC HẠI

Posted by My Tran on

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LOẠI BỎ KIẾN MÀ KHÔNG DÙNG CHẤT ĐỘC HẠI

Khi mùa hè bắt đầu, hàng triệu quân xâm lược có vũ trang và thiết giáp đột nhập vào nhà của chúng tôi và chịu đựng các cuộc phản công hóa học tàn khốc. Các nhà khoa học nói: “Chịu đựng” là động từ phù hợp để chỉ phản ứng lâu dài của loài kiến ​​đối với những nỗ lực diệt và kiểm soát chúng thường xuyên bị lạm dụng hóa chất của chúng ta. Thuốc trừ sâu thậm chí còn mang lại lợi thế cho các loài kiến ​​xâm lấn sống trong các siêu thuộc địa — như đàn...

Read more →