Dầu neem trừ sâu hữu cơ — ong xén lá

Ong cắn lá (Sawfly)

Posted by Trang Nguyen on

Ong cắn lá (Sawfly)

Ong cắn lá hay ong cắt lá không có nhiều bản sắc của riêng mình. Khi trưởng thành, chúng giống như ruồi hoặc ong bắp cày, khi chưa trưởng thành, chúng trông giống sâu bướm. Không có một nhóm phân loại rõ ràng và cụ thể nào mà tất cả các loài ong cắn lá. Trừ khi bạn là một người đam mê côn trùng, bạn có thể nhận ra được ngay khi chúng đáp lên vai. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian để làm quen với loài ong bắp cày không đốt này. Tìm hiểu về ong cắn lá Chúng...

Read more →