Dầu neem trừ sâu hữu cơ — ruoi vang

TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ CỦA DẦU NEEM LÊN RUỒI VÀNG ĐỤC TRÁI - PHẦN 2

Posted by Trang Nguyen on

TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ CỦA DẦU NEEM LÊN RUỒI VÀNG ĐỤC TRÁI  - PHẦN 2

Tác dụng diệt trừ sâu hại của dầu neem đã được thử nghiệm trên loài Ruồi Vàng đục trái nhằm xác định ảnh hưởng của dầu neem đối với sự phát triển và tuổi thọ của loài côn trùng gây hại này. Các thí nghiệm cho thấy rằng neem làm giảm đáng kể sức sống của ruồi vàng đục trái bằng cách can thiệp vào các hoocmon, dẫn đến một sự vô sinh hoàn toàn và không thể thay đổi của con cái. Ngoài ra, còn làm giảm tuổi thọ của quần thể Ruồi Vàng. Số lượng trứng được sinh ra giảm khi tăng nồng độ azadirachtin...

Read more →

HIỆU QUẢ MẠNH MẼ CỦA DẦU NEEM LÊN RUỒI VÀNG ĐỤC TRÁI - PHẦN 1

Posted by Gấu Nguyễn on

HIỆU QUẢ MẠNH MẼ CỦA DẦU NEEM LÊN RUỒI VÀNG ĐỤC TRÁI - PHẦN 1

Theo truyền thống, việc kiểm soát ruồi vàng dựa trên việc sử dụng thuốc trừ sâu, làm tăng chi phí sản xuất và dẫn đến nhiều vấn đề nguy hại đến môi trường. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm đánh giá hiệu quả của bánh dầu neem (neem cake) đối với giai đoạn ấu trùng và nhộng. Ấu trùng ruồi vàng được đưa vào trong những lọ nhựa chứa bánh dầu neem theo tỷ lệ khác nhau. Các phương pháp thực hiện bao gồm bột đá khoáng vermiculite với bánh dầu neem ở nồng độ khác nhau: kiểm soát (chỉ vermiculite), sau đó (10,...

Read more →