Trị bọ trĩ — bo tri

Tác dụng toàn diện của dầu neem trên bọ trĩ hoa - Western Flower Thrips

Posted by Trang Nguyen on

Tác dụng toàn diện của dầu neem trên bọ trĩ hoa - Western Flower Thrips

Các tác dụng toàn diện của neem đối với bọ trĩ hoa,tên tiếng anh là Western Flower Thrips, Frankliniellaern identalis (Pergande), đã được nghiên cứu trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng cây đậu xanh, Phaseolus vulgarisL., Trong các thí nghiệm trên phạm vi hoạt động và microcosm. Lá đậu được quan sát với tỷ lệ tử vong được điều chỉnh tối đa là 50,6%. Trong các thí nghiệm vi mô sử dụng cây đậu, hiệu quả cao hơn trong việc kiểm soát bọ trĩ hoa phương tây đã được quan sát với các ứng dụng đất...

Read more →

Bọ trĩ - Tổng quan về bọ trĩ gây hại

Posted by Trang Nguyen on

Bọ trĩ - Tổng quan về bọ trĩ gây hại

Làm thế nào để trị bọ trĩ- Phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho người làm vườn tại nhà và các chuyên gia nông nghiệp. Bọ trĩ là loài sâu bệnh rất nhỏ, là côn trùng mảnh mai với đôi cánh tua rua. Chúng ăn bằng cách làm thủng lớp biểu bì (bên ngoài) lớp mô thực vật và mút dịch từ tế bào thực vật, kết quả là mô thực vật sẽ xuất hiện các đốm màu thâm sạm hoặc bạc. (Hình 1 và 2). Bọ trĩ gây hại làm mất màu lá, gây sẹo lá, sẹo trên bề...

Read more →