Trị bọ trĩ — bo tri gay hai

KIỂM SOÁT BỀN VỮNG SỐ LƯỢNG BỌ TRĨ - PHẦN 2

Posted by Trang Nguyen on

KIỂM SOÁT BỀN VỮNG SỐ LƯỢNG BỌ TRĨ - PHẦN 2

Các mục liên quan Thuốc trừ sâu sinh học Điều hòa sinh trưởng ở côn trùng Các tài nguyên khác Bảng tóm tắt Kỹ thuật theo dõi đối với bọ trĩ (và các loài gây hại nhà kính khác) Một số sinh vật có ích được sử dụng trong nhà kính Một số loại thuốc trừ sâu sinh học giúp kiểm soát bọ trĩ Thuốc trừ sâu sinh học Mặc dù các biện pháp kiểm tra, vệ sinh, loại trừ vật lý và kiểm soát sinh học sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc quản lý bọ trĩ, vẫn...

Read more →