Trị bọ trĩ — dầu neem trị bọ trĩ hoa hồng

Tác dụng toàn diện của dầu neem trên bọ trĩ hoa - Western Flower Thrips

Posted by Trang Nguyen on

Tác dụng toàn diện của dầu neem trên bọ trĩ hoa - Western Flower Thrips

Các tác dụng toàn diện của neem đối với bọ trĩ hoa,tên tiếng anh là Western Flower Thrips, Frankliniellaern identalis (Pergande), đã được nghiên cứu trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng cây đậu xanh, Phaseolus vulgarisL., Trong các thí nghiệm trên phạm vi hoạt động và microcosm. Lá đậu được quan sát với tỷ lệ tử vong được điều chỉnh tối đa là 50,6%. Trong các thí nghiệm vi mô sử dụng cây đậu, hiệu quả cao hơn trong việc kiểm soát bọ trĩ hoa phương tây đã được quan sát với các ứng dụng đất...

Read more →

KIỂM SOÁT BỌ TRĨ GÂY HẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC AN TOÀN- PHẦN 1

Posted by Gấu Nguyễn on

KIỂM SOÁT BỌ TRĨ GÂY HẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC AN TOÀN- PHẦN 1

Bọ trĩ là một trong những loài gây hại trong nhà kính khó kiểm soát nhất. Chúng là côn trùng nhỏ, có khả năng sinh sản nhanh chóng, thường tập trung ở những nơi chật hẹp làm cho việc sử dụng thuốc trừ sâu trở nên khó khăn, dẫn đến việc thực vật, cây trồng bị gây hại, làm giảm chất lượng của quả và năng suất thu lại. Mức độ gây hại của bọ trĩ trên cây trồng rất cao. Ngoài ra, một số loài bọ trĩ gây hại cho cây trồng khiến lá cây bị vàng, héo như ở cây cà chua, và một...

Read more →