Chính sách bảo mật

Mọi thông tin của quý khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, facebook...chúng tôi chỉ sử dụng để giao nhận hàng hóa và tư vấn sản phẩm và dịch vụ nếu có. 

Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo bảo mật cho mọi thông tin của quý khách hàng, không sử dụng vào mục đích khác, không sao chép cho bên thứ 3 và không làm phiền quý khách hàng.

Neemvin tuân thủ mọi quy tắc về bảo mật.

Trân trọng cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng.